cze / en
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Kořeny - Tomáš Tichý

Kořeny
olej na plátně - 70 x 95
2011 Peron Gallery
soukromá sbírka

Slávka - Tomáš Tichý

Slávka
olej na plátně - 30 x 24
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Dorotka - EVA - Tomáš Tichý

Dorotka - EVA
olej na plátně - 150 x 200
2011
soukromá sbírka

Dorotka - EVA, detail - Tomáš Tichý

Dorotka - EVA, detail
olej na plátně - 150 x 200
2011
soukromá sbírka

Dorotka - EVA, detail - Tomáš Tichý

Dorotka - EVA, detail
olej na plátně - 150 x 200
2011
soukromá sbírka

Bankomat - Věříme v krizi - Tomáš Tichý

Bankomat - Věříme v krizi
olej na plátně - 95 x 120
2011
soukromá sbírka

Bankomat - Věříme v krizi - detail - Tomáš Tichý

Bankomat - Věříme v krizi - detail
olej na plátně - 95 x 120
2011
soukromá sbírka

Bankomat - Věříme v krizi - detail - Tomáš Tichý

Bankomat - Věříme v krizi - detail
olej na plátně - 95 x 120
2011
soukromá sbírka

Intimity - Tomáš Tichý

Intimity
olej na plátně - 70 x 95
2011

Intimity, detail - Tomáš Tichý

Intimity, detail
olej na plátně - 70 x 95
2011

Na schodech - Tomáš Tichý

Na schodech
olej na plátně - 52 x 70
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Jablko - Tomáš Tichý

Jablko
olej na plátně - 70 x 95
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Jablko, detail - Tomáš Tichý

Jablko, detail
olej na plátně - 70 x 95
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Jablko, detail - Tomáš Tichý

Jablko, detail
olej na plátně - 70 x 95
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Můj šálek kávy - Tomáš Tichý

Můj šálek kávy
olej na plátně - 70 x 95
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Můj šálek kávy, deail - Tomáš Tichý

Můj šálek kávy, deail
olej na plátně - 70 x 95
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Kapky III - Nic není jak se zdá - Tomáš Tichý

Kapky III - Nic není jak se zdá
olej na plátně - 70 x 95
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Kapky III - Nic není jak se zdá, detail - Tomáš Tichý

Kapky III - Nic není jak se zdá, detail
olej na plátně - 70 x 95
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Kapky III - Nic není jak se zdá, detail - Tomáš Tichý

Kapky III - Nic není jak se zdá, detail
olej na plátně - 70 x 95
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Na schovávanou - Tomáš Tichý

Na schovávanou
olej na plátně - 90 x 120
2011
soukromá sbírka

Na šestce, detail - Tomáš Tichý

Na šestce, detail
olej na plátně - 90 x 120
2011
soukromá sbírka

Na šestce, detail - Tomáš Tichý

Na šestce, detail
olej na plátně - 90 x 120
2011
soukromá sbírka

Na šestce, detail - Tomáš Tichý

Na šestce, detail
olej na plátně - 90 x 120
2011
soukromá sbírka

Na zastávce - Tomáš Tichý

Na zastávce
olej na plátně - 52 x 70
2011 PERON GALLERY

Na zastávce - Tomáš Tichý

Na zastávce
olej na plátně - 52 x 70
2011 PERON GALLERY
soukromá sbírka

Anička - Tomáš Tichý

Anička
olej na plátně - 95 x 120
2011
soukromá sbírka

Anička, detail - Tomáš Tichý

Anička, detail
olej na plátně - 95 x 120
2011
soukromá sbírka

Anička, detail - Tomáš Tichý

Anička, detail
olej na plátně - 95 x 120
2011

Anička, detail - Tomáš Tichý

Anička, detail
olej na plátně - 95 x 120
2011

Kolem popelnic - Tomáš Tichý

Kolem popelnic
olej na plátně - 52 x 70
2011
soukromá sbírka

Kolem popelnic - Tomáš Tichý

Kolem popelnic
olej na plátně - 52 x 70
2011
soukromá sbírka

Výprodej - Tomáš Tichý

Výprodej
olej na plátně - 52 x 70
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Výprodej, detail - Tomáš Tichý

Výprodej, detail
olej na plátně - 52 x 70
2011 GALERIE KOTELNA
soukromá sbírka

Aničky - Tomáš Tichý

Aničky
olej na plátně - 52 x 70
2011
soukromá sbírka

Aničky, detail - Tomáš Tichý

Aničky, detail
olej na plátně - 52 x 70
2011
soukromá sbírka

Krmelec, detail - Tomáš Tichý

Krmelec, detail
olej na plátně - 150 x 200
2011
soukromá sbírka

Krmelec - Tomáš Tichý

Krmelec
olej na plátně - 150 x 200
2011
soukromá sbírka

Krmelec, detail - Tomáš Tichý

Krmelec, detail
olej na plátně - 150 x 200
2011
soukromá sbírka

Slepec - Tomáš Tichý

Slepec
olej na plátně - 52 x 70
2011 THE CHEMISTRY GALLERY
soukromá sbírka

Slepec - detail - Tomáš Tichý

Slepec - detail
olej na plátně - 52 x 70
2011 THE CHEMISTRY GALLERY
soukromá sbírka

Slepec - detail - Tomáš Tichý

Slepec - detail
olej na plátně - 52 x 70
2011 THE CHEMISTRY GALLERY
soukromá sbírka

Lidské klece II - instalace s malovaným plexisklem - Tomáš Tichý

Lidské klece II - instalace s malovaným plexisklem
olej na plátně - 150 x 200
2011

Lidské klece II - instalace s malovaným plexisklem - Tomáš Tichý

Lidské klece II - instalace s malovaným plexisklem
olej na plátně - 150 x 200
2011

Lidské klece II - Tomáš Tichý

Lidské klece II
olej na plátně - 150 x 200
2011

Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze  - Tomáš Tichý

Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze
2011
soukromá sbírka

Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze  - Tomáš Tichý

Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze
2011
soukromá sbírka

Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze  - Tomáš Tichý

Výstava diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze
2011
soukromá sbírka

Kontejnery II - výstava diplomantů AVU - Tomáš Tichý

Kontejnery II - výstava diplomantů AVU
olej na plátně - 150 x 200
2011

Kontejnery II - Tomáš Tichý

Kontejnery II
olej na plátně - 150 x 200
2011

Rychle se rozvíjející malířské dílo Tomáše Tichého patří k nej-původnějším koncepcím nové vlny české malby. Na všestrannou technickou připravenost u něj rychle navázala schopnost a především vůle hledat a nalézat nové a nové náměty svých obrazů.  Podílí se tak na obecné tendenci globální revitalizace a také aktualizace více či méně klasického obrazu. V konfrontaci s novými médii a typy díla sice malířství nikdy neopustilo scénu aktuálního umění, nicméně soužití s experimentálními tendencemi nebylo vždy snadné. Obtíží si byli vědomi ve Francii již v půli šedesátých let reprezentanti tak zvané „nové figurace“, když v programovém obraze inscenovali smrt Marcela Duchampa (1887-1968). Ten se o historickou relativizaci malby podstatnou měrou zasloužil dadaisticky polemickými provokacemi svých objektů. V kolektivním obraze ho symbolicky shodili ze schodů a vystrojili mu pohřeb! Od té doby se zobrazivá malba ve světě realizovala v rámci několika proudů. Své řekli němečtí „noví divocí“ a také „česká groteska“. Od zmíněné nové figurace se radikálně oddělil mytologizující anarchismus „figurace volné“.

 Dnešní česká vlna renesance malířství, vydatně podporovaná tradicí dobré malby na pražské Akademii výtvarných umění, má na co navazovat. A také co nového přinášet. Nové náměty, důkladně zabydlené v dnešních reáliích, jsou samozřejmostí. A právě zde si před sebou doširoka otevírá svou tvůrčí cestu Tomáš Tichý.

 Tichého dnešní obrazy představují třetí etapu v rychém rozvoji jeho tvorby. Jsou svým způsobem jakousi syntézou zkušeností z předchozích let. To jim umožňuje přejít ke komplexnějším námětům s hlubším myšlenkovým zázemím. Malíř je poután aktuální životní scénou současnosti - zákoutími velkoměsta, kde vidíme odpadkové kontejnery vedle řídké vegetace parků a prosklené stěny administratvních a komerčních budov. Uvnitř malíř nalézá strohou racionalitu kanceláří s chladným designem odcizených technických forem. Základem obrazu je symbolické vyznění zvolené, aktivně scénicky domyšlené reality. Ale nejen to, také další výrazově aktivní rekonstrukce dané skutečnosti v rovině objevného výroku o celé dnešní době. Čím intenzivnější je však prožitek skutečnosti, tím silnější je touha vyvolat v obraze zcela svébytnou atmosféru intimně sdělovaného tajemství. Malíř k tomu používá nečekaných prostorových novotvarů, do pravděpodobného prostředí vsunuje prvky abstraktních forem. Aktuálně působící věcné zobrazení se pomocí labyrinticky klamavých výtvarných intervencí v obraze mění v sugestivní metaforu jisté zmatečnosti dnešního životního prostoru. Zobrazovaný svět je nám důvěrně znám, ale zároveň k němu spolu s autorem obrazu nacházíme složitější, rozporuplný vztah. Chladná racionalita průmyslových forem a technologií nabízí jisté spolehnutí, ale také vzbuzuje obavy z krize, chaosu, a navozuje plíživou úzkost. 

 V posledních obrazech Tomáše Tichého se připomíná cosi z kladů neodbytného vyrovnávání se umění s někdejší industriální realitou doby „nové věcnosti“ dvacátých a třicátých let, ale také se zde hlásí právě protichůdně působící fantaskno surrealismu. Tam se mohl plně projevit iracionálně věštebný potenciál lidského podvědomí. Obé v jejich objevném spojení nachází v obrazech Tomáše Tichého své analytické pokračování. Právě ta dynamicky polyfonní vnitřní myšlenková dramaturgie obrazu jakoby někdy doslova popisovala rozpornost dnešních obsahů nazírání aktuální skutečnosti. To je to, co představuje podstatnější a obecnější poselství autorova malířského díla.

 Výtvarná imaginace Tomáše Tichého je schopna nejrůznějších poloh: od jímavé poetiky citové účasti, kterou si malíř osvojil ve svých raných reminiscencích na lyrismus konce předminulého století, přes věcná pozorování a odtažitý konstruktivismus forem až k celkově dramatické expresi sugestivního dění obrazu.

Každá malba Tomáše Tichého představuje určitou událost, nové zjevení skutečnosti na záměrně esteticky kultivovaném projekčním plátně realitou poučené symbolické imaginace.

 

Jan Kříž