cze / en
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Depozitář - Tomáš Tichý

Depozitář
olej na plátně - 52 x 70
2012 The Chemistry Gallery
soukromá sbírka

Divadlo - Tomáš Tichý

Divadlo
olej na plátně - 150x200
2012
soukromá sbírka

Závod - Tomáš Tichý

Závod
olej na plátně - 150x200
2012
soukromá sbírka

Kůže, kterou nosím - Tomáš Tichý

Kůže, kterou nosím
olej na plátně - 100x130
2012
soukromá sbírka

Všechny moje malé věci - Tomáš Tichý

Všechny moje malé věci
olej na plátně - 150x200
2012
soukromá sbírka

Schovaný  - Tomáš Tichý

Schovaný
olej na plátně - 150x180
2012
soukromá sbírka

Schovaný - detail - Tomáš Tichý

Schovaný - detail
olej na plátně - 150x180
2012

Predátor - Tomáš Tichý

Predátor
olej na plátně - 52 x 70
2012
soukromá sbírka

Aničky II - Tomáš Tichý

Aničky II
olej na plátně - 52 x 70
2012

Kontejnery IV  - Tomáš Tichý

Kontejnery IV
olej na plátně - 70 x 95
2012

Kontejnery IV - detail - Tomáš Tichý

Kontejnery IV - detail
olej na plátně - 70 x 95
2012

Parkoviště II - Tomáš Tichý

Parkoviště II
olej na plátně - 70 x 95
2012 The Chemistry Gallery
soukromá sbírka

Taková hezká procházka - Tomáš Tichý

Taková hezká procházka
olej na plátně - 95 x 120
2012
soukromá sbírka

Sorela - Tomáš Tichý

Sorela
olej na plátně - 52 x 70
2012
soukromá sbírka

Caffé Muller - Tomáš Tichý

Caffé Muller
olej na plátně - 150x200
2012
soukromá sbírka

Caffé Muller - detail - Tomáš Tichý

Caffé Muller - detail
olej na plátně - 150x200
2012 SALVE Art Gallery Leipzig
soukromá sbírka

Caffé Muller - Tomáš Tichý

Caffé Muller
olej na plátně - 150x200
2012 SALVE Art Gallery Leipzig
soukromá sbírka

Něco se stalo  - Tomáš Tichý

Něco se stalo
olej na plátně - 130 x 100
2012 PERON GALLERY
soukromá sbírka

Něco se stalo - detail - Tomáš Tichý

Něco se stalo - detail
olej na plátně - 130 x 100
2012 PERON GALLERY
soukromá sbírka

Něco se stalo - detail - Tomáš Tichý

Něco se stalo - detail
olej na plátně - 130 x 100
2012 PERON GALLERY
soukromá sbírka

Rodina - Tomáš Tichý

Rodina
olej na plátně - 95 x 120
2012 PERON GALLERY
soukromá sbírka

Dorotka - EVA, Slepý - Tomáš Tichý

Dorotka - EVA, Slepý
olej na plátně - 130 x 100
2012 ART PRAGUE - THE CHEMISTRY GALLERY
soukromá sbírka

Dorotka - EVA, Slepý - Tomáš Tichý

Dorotka - EVA, Slepý
olej na plátně - 130 x 100
2012 ART PRAGUE - THE CHEMISTRY GALLERY
soukromá sbírka

Rychle se rozvíjející malířské dílo Tomáše Tichého patří k nej-původnějším koncepcím nové vlny české malby. Na všestrannou technickou připravenost u něj rychle navázala schopnost a především vůle hledat a nalézat nové a nové náměty svých obrazů.  Podílí se tak na obecné tendenci globální revitalizace a také aktualizace více či méně klasického obrazu. V konfrontaci s novými médii a typy díla sice malířství nikdy neopustilo scénu aktuálního umění, nicméně soužití s experimentálními tendencemi nebylo vždy snadné. Obtíží si byli vědomi ve Francii již v půli šedesátých let reprezentanti tak zvané „nové figurace“, když v programovém obraze inscenovali smrt Marcela Duchampa (1887-1968). Ten se o historickou relativizaci malby podstatnou měrou zasloužil dadaisticky polemickými provokacemi svých objektů. V kolektivním obraze ho symbolicky shodili ze schodů a vystrojili mu pohřeb! Od té doby se zobrazivá malba ve světě realizovala v rámci několika proudů. Své řekli němečtí „noví divocí“ a také „česká groteska“. Od zmíněné nové figurace se radikálně oddělil mytologizující anarchismus „figurace volné“.

 Dnešní česká vlna renesance malířství, vydatně podporovaná tradicí dobré malby na pražské Akademii výtvarných umění, má na co navazovat. A také co nového přinášet. Nové náměty, důkladně zabydlené v dnešních reáliích, jsou samozřejmostí. A právě zde si před sebou doširoka otevírá svou tvůrčí cestu Tomáš Tichý.

 Tichého dnešní obrazy představují třetí etapu v rychém rozvoji jeho tvorby. Jsou svým způsobem jakousi syntézou zkušeností z předchozích let. To jim umožňuje přejít ke komplexnějším námětům s hlubším myšlenkovým zázemím. Malíř je poután aktuální životní scénou současnosti - zákoutími velkoměsta, kde vidíme odpadkové kontejnery vedle řídké vegetace parků a prosklené stěny administratvních a komerčních budov. Uvnitř malíř nalézá strohou racionalitu kanceláří s chladným designem odcizených technických forem. Základem obrazu je symbolické vyznění zvolené, aktivně scénicky domyšlené reality. Ale nejen to, také další výrazově aktivní rekonstrukce dané skutečnosti v rovině objevného výroku o celé dnešní době. Čím intenzivnější je však prožitek skutečnosti, tím silnější je touha vyvolat v obraze zcela svébytnou atmosféru intimně sdělovaného tajemství. Malíř k tomu používá nečekaných prostorových novotvarů, do pravděpodobného prostředí vsunuje prvky abstraktních forem. Aktuálně působící věcné zobrazení se pomocí labyrinticky klamavých výtvarných intervencí v obraze mění v sugestivní metaforu jisté zmatečnosti dnešního životního prostoru. Zobrazovaný svět je nám důvěrně znám, ale zároveň k němu spolu s autorem obrazu nacházíme složitější, rozporuplný vztah. Chladná racionalita průmyslových forem a technologií nabízí jisté spolehnutí, ale také vzbuzuje obavy z krize, chaosu, a navozuje plíživou úzkost. 

 V posledních obrazech Tomáše Tichého se připomíná cosi z kladů neodbytného vyrovnávání se umění s někdejší industriální realitou doby „nové věcnosti“ dvacátých a třicátých let, ale také se zde hlásí právě protichůdně působící fantaskno surrealismu. Tam se mohl plně projevit iracionálně věštebný potenciál lidského podvědomí. Obé v jejich objevném spojení nachází v obrazech Tomáše Tichého své analytické pokračování. Právě ta dynamicky polyfonní vnitřní myšlenková dramaturgie obrazu jakoby někdy doslova popisovala rozpornost dnešních obsahů nazírání aktuální skutečnosti. To je to, co představuje podstatnější a obecnější poselství autorova malířského díla.

 Výtvarná imaginace Tomáše Tichého je schopna nejrůznějších poloh: od jímavé poetiky citové účasti, kterou si malíř osvojil ve svých raných reminiscencích na lyrismus konce předminulého století, přes věcná pozorování a odtažitý konstruktivismus forem až k celkově dramatické expresi sugestivního dění obrazu.

Každá malba Tomáše Tichého představuje určitou událost, nové zjevení skutečnosti na záměrně esteticky kultivovaném projekčním plátně realitou poučené symbolické imaginace.

 

Jan Kříž