cze / en
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Velký skok - Trampolína - Tomáš Tichý

Velký skok - Trampolína
olej a akryl na plátně - 200 x 150
2014

Koník - Paměť - Tomáš Tichý

Koník - Paměť
olej a akryl na plátně - 150 x 180
2014

Čas a Prostor - Tomáš Tichý

Čas a Prostor
olej a akryl na plátně - 120 x 100
2014
soukromá sbírka

Projekce  - Tomáš Tichý

Projekce
olej a akryl na plátně - 120 x 100
2014
soukromá sbírka

Projekce - detail - Tomáš Tichý

Projekce - detail
olej a akryl na plátně - 120 x 100
2014
soukromá sbírka

Místo pro tvou reklamu II - Tomáš Tichý

Místo pro tvou reklamu II
olej a akryl na plátně - 120 x 100
2014
soukromá sbírka

Místo pro tvou reklamu I - Tomáš Tichý

Místo pro tvou reklamu I
olej a akryl na plátně - 52 x 70
2014
soukromá sbírka

Artdirektor I - Tomáš Tichý

Artdirektor I
olej a akryl na plátně - 200 x 150
2014 The Threadneedle Prize / Finalist
soukromá sbírka

Artdirektor II - Tomáš Tichý

Artdirektor II
olej a akryl na plátně - 200 x 150
2014

Trampolína - Tomáš Tichý

Trampolína
olej a akryl na plátně - 150 x 110
2014

Velká pohádka - Tomáš Tichý

Velká pohádka
olej a akryl na plátně - 150 x 200
2014

Velká pohádka - detail - Tomáš Tichý

Velká pohádka - detail
olej a akryl na plátně - 150 x 200
2014

Pohádka I - Tomáš Tichý

Pohádka I
olej a akryl na plátně - 100 x 120
2014

Pohádka I - detail - Tomáš Tichý

Pohádka I - detail
olej a akryl na plátně - 100 x 120
2014

Pohádka I - detail - Tomáš Tichý

Pohádka I - detail
olej a akryl na plátně - 100 x 120
2014

Pohádka I - detail - Tomáš Tichý

Pohádka I - detail
olej a akryl na plátně - 100 x 120
2014

Krychle I - detail - Tomáš Tichý

Krychle I - detail
olej a akryl na plátně - 52 x 70
2014
soukromá sbírka

Krychle I - Tomáš Tichý

Krychle I
olej a akryl na plátně - 52 x 70
2014
soukromá sbírka

Toto není moje motorka - Tomáš Tichý

Toto není moje motorka
olej a akryl na plátně - 100 x 120
2014
soukromá sbírka

Reklama - Tomáš Tichý

Reklama
olej a akryl na plátně - 100 x 120
2014
soukromá sbírka

Roto II - Tomáš Tichý

Roto II
olej a akryl na plátně - 95x70
2014

Rychle se rozvíjející malířské dílo Tomáše Tichého patří k nej-původnějším koncepcím nové vlny české malby. Na všestrannou technickou připravenost u něj rychle navázala schopnost a především vůle hledat a nalézat nové a nové náměty svých obrazů.  Podílí se tak na obecné tendenci globální revitalizace a také aktualizace více či méně klasického obrazu. V konfrontaci s novými médii a typy díla sice malířství nikdy neopustilo scénu aktuálního umění, nicméně soužití s experimentálními tendencemi nebylo vždy snadné. Obtíží si byli vědomi ve Francii již v půli šedesátých let reprezentanti tak zvané „nové figurace“, když v programovém obraze inscenovali smrt Marcela Duchampa (1887-1968). Ten se o historickou relativizaci malby podstatnou měrou zasloužil dadaisticky polemickými provokacemi svých objektů. V kolektivním obraze ho symbolicky shodili ze schodů a vystrojili mu pohřeb! Od té doby se zobrazivá malba ve světě realizovala v rámci několika proudů. Své řekli němečtí „noví divocí“ a také „česká groteska“. Od zmíněné nové figurace se radikálně oddělil mytologizující anarchismus „figurace volné“.

 Dnešní česká vlna renesance malířství, vydatně podporovaná tradicí dobré malby na pražské Akademii výtvarných umění, má na co navazovat. A také co nového přinášet. Nové náměty, důkladně zabydlené v dnešních reáliích, jsou samozřejmostí. A právě zde si před sebou doširoka otevírá svou tvůrčí cestu Tomáš Tichý.

 Tichého dnešní obrazy představují třetí etapu v rychém rozvoji jeho tvorby. Jsou svým způsobem jakousi syntézou zkušeností z předchozích let. To jim umožňuje přejít ke komplexnějším námětům s hlubším myšlenkovým zázemím. Malíř je poután aktuální životní scénou současnosti - zákoutími velkoměsta, kde vidíme odpadkové kontejnery vedle řídké vegetace parků a prosklené stěny administratvních a komerčních budov. Uvnitř malíř nalézá strohou racionalitu kanceláří s chladným designem odcizených technických forem. Základem obrazu je symbolické vyznění zvolené, aktivně scénicky domyšlené reality. Ale nejen to, také další výrazově aktivní rekonstrukce dané skutečnosti v rovině objevného výroku o celé dnešní době. Čím intenzivnější je však prožitek skutečnosti, tím silnější je touha vyvolat v obraze zcela svébytnou atmosféru intimně sdělovaného tajemství. Malíř k tomu používá nečekaných prostorových novotvarů, do pravděpodobného prostředí vsunuje prvky abstraktních forem. Aktuálně působící věcné zobrazení se pomocí labyrinticky klamavých výtvarných intervencí v obraze mění v sugestivní metaforu jisté zmatečnosti dnešního životního prostoru. Zobrazovaný svět je nám důvěrně znám, ale zároveň k němu spolu s autorem obrazu nacházíme složitější, rozporuplný vztah. Chladná racionalita průmyslových forem a technologií nabízí jisté spolehnutí, ale také vzbuzuje obavy z krize, chaosu, a navozuje plíživou úzkost. 

 V posledních obrazech Tomáše Tichého se připomíná cosi z kladů neodbytného vyrovnávání se umění s někdejší industriální realitou doby „nové věcnosti“ dvacátých a třicátých let, ale také se zde hlásí právě protichůdně působící fantaskno surrealismu. Tam se mohl plně projevit iracionálně věštebný potenciál lidského podvědomí. Obé v jejich objevném spojení nachází v obrazech Tomáše Tichého své analytické pokračování. Právě ta dynamicky polyfonní vnitřní myšlenková dramaturgie obrazu jakoby někdy doslova popisovala rozpornost dnešních obsahů nazírání aktuální skutečnosti. To je to, co představuje podstatnější a obecnější poselství autorova malířského díla.

 Výtvarná imaginace Tomáše Tichého je schopna nejrůznějších poloh: od jímavé poetiky citové účasti, kterou si malíř osvojil ve svých raných reminiscencích na lyrismus konce předminulého století, přes věcná pozorování a odtažitý konstruktivismus forem až k celkově dramatické expresi sugestivního dění obrazu.

Každá malba Tomáše Tichého představuje určitou událost, nové zjevení skutečnosti na záměrně esteticky kultivovaném projekčním plátně realitou poučené symbolické imaginace.

 

Jan Kříž