..

cze / en

After Rembrandt

After Rembrandt, Národní galerie v Praze

Rembrandtův obraz Učenec ve studovně doprovází projekt After Rembrandt, v němž se postupně představují díla osmi současných autorů (Štefan Tóth, Jakub Špaňhel, Vladimír Véla, Alžběta Josefy, Zdeněk Trs, Tomáš Něměc, Tomáš Tichý, Michaela Maupicová) vytvořená jako umělecké reflexe Rembrandtovy malby. Obrazy jsou vystavovány v expozici ve Šternberském paláci naproti Rembrandtovu dílu.

Recepce (či apropriace) starých mistrů je v umění standardním jevem a mnoho renomovaných galerií programově propojuje tzv. staré umění s uměním současným. Národní galerie v Praze nejenže hledá paralely v různých časových vrstvách umění, ale přímo podněcuje vznik osobitých reflexí současných umělců i návštěvníků galerijních programů.

Cílem je ukázat veřejnosti, že staré umění je stálým inspiračním zdrojem pro nové generace umělců, že má svůj potenciál a význam pro dnešní dobu, že nejde jen o artefakty zakonzervované na zdech výstavních sálů.

After Rembrandt Tomáš Tichý

TOMÁŠ TICHÝ *1984  

Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze (prof. K. Stretti), jehož tvorbu charakterizuje technická preciznost vycházející z inspirace staromistrovských technik. Jedním z východisek jeho tvorby je reakce a aktualizace klasického obrazu.

Palác mysli Ve své odpovědi na Rembrandtova Učence v pracovně jsem se rozhodl jít cestou obsahové interpretace. Zajímalo mě, jaký je náš dnešní pohled na vzdělání a paměť.

Stále více se spoléháme na uchovávání našich vzpomínek, znalostí a dat mimo svá těla a máme tendenci si myslet, že není potřeba věci vědět, že je lze jednoduše dohledat. Ale jak, když nevíme, co hledáme?

Mytický „palác mysli“ se tak stává spíše rozvalinou, chaosem neurčitosti a nejistoty. Opěrné body našeho hodnotového systému ztrácejí pevné kontury, přesto se těmito hodnotami často oháníme. Postmoderní zpochybnění všech pravd otevřelo prostor pro pluralitní a otevřenou společnost, na straně druhé se tentýž princip stal naší největší slabinou. Palác se bortí, obnova je však možná.

Tisková zpráva k soutěži Threadneedle Prize

Tomáš Tichý finalistou významné mezinárodní soutěže

Z 1 973 umělců pocházejících z celé Evropy, kteří svá díla přihlásili do britské soutěže ve figurativním umění s názvem Threadneedle Prize: Figurative Art Today, byl do finále vybrán také český malíř Tomáš Tichý. Soutěž, jejíž plný název nyní zní The Columbia Threadneedle Prize, patří v Evropě k nejvýznamnějším z oboru figurativního umění a v Británii představuje též jedno z nejvyšších ocenění z hlediska finančního (výherce získává 20 000 liber). Součástí hlavní ceny je také samostatná výstava ve Threadneedle Space, Mall Galleries v Londýně (v hodnotě 10 000 £). Výherce letošního ročníku bude vyhlášen 2. února 2016. Po ukončení výstavy bude dále vyhlášena cena diváků v hodnotě 10 000 £. Z Londýna pak jistá část vystavených děl poputuje do Florencie, kde bude v červnu 2016 následovat měsíční výstava ve zdejším Palazzo Strozzi.

www.columbiathreadneedleprize.com